فیلتر ها

فیلتر آبگیر هیوندا

فیلتر گازوئیل PC450-8

صافی تانک گازوئیل

فیلتر هواکش

فیلتر هوا نقش مهمی در سلامت فنی ماشین آلات سنگین دارد زیرا موتور ماشین آلات به گونه ای ساخته شده که مانندانسان نیازمند تنفس هستند . فیلتر هواکش زمینه را در جهت تنفس موتور فراهم می کند و اصلی ترین وظیفه آن تصفیه هوای ورودی به سیستم سوخت واحتراق است.

فیلتر روغن

این فیلتر در خنک کردن موتور وکاهش حرارت بالای موتور نقش بسزایی دارد. در کل نقش اصلی فیلتر روغن تصفیه روغن است که منجر به پاکیزگی روغن و در نهایت افزلیش طول عمر روغن میشود.

فیلتر گیربکس

در صورتی که فیلتر گیربکس سریعا به موقع تعویض نشود احتمال آسیب رسانی به گیربکس بالا میرود. تعویض فیلتر گیربکس به دلیل ذرات معلق هوا است که در حین کار ممکن است روی گیربکس بشیند.

فیلتر آب
در بعضی از سیستمهای خنک کاری از فیلتر استفاده می شود. فیلتر آب به موتور متصل می شود شلنگهای فیلتر را به سیستم خنک کاری اتصال می دهند بطوریکه مایع خنک کاری از داخل فیلتر عبور کند. فیلتر عمل جداسازی مواد خارجی ذرات زنگ زدگی و آلودگیها را از سیستم انجام می دهد . فیلتر غلظت مواد ضد خوردگی را در داخل سیستم ثابت نگه می دارد بطوریکه با افزودن مواد شیمیایی ضد خوردگی و سختی گیری آب برای کاهش ایجاد لجن و رسوبات درصد اسیدی بودن مایع خنک کاری کنترل می شود بنابراین فیلتر با خارج کردن مواد زائد از محلول باعث ثابت مانئن غلظت مواد آن می شود فیلترها با اندازه های مختلفی طراحی و ساخته می شوند و ظرفیت های متفاوتی نیز دارند لازم است مایع خنک کاری بصورت متناوب از نظر کنترل غلظت مواد افزودنی آن آزمایش شود فیلترها همچنین پس از زمان معینی تعویض می شوند فیلتر آب دارای مواد شیمیایی است که باعث ثابت ماندن مواد افزودنی در سیستم می شود زمان تعویض فیلتر آب زمانی است که مایع خنک کاری تخلیه می شود براساس پیشنهاد شرکت FLEETGURDاین فیلتر براساس تعویض ضدیخ یا ساعت کارکرد 300 ساعت یا یک سال تعویض گردد این فیلتر در محصولات کامنیز قابل مشاهده می باشد