محصولات

گایدسوپاپ PC400-7

رینگ موتور لودر WA600-3

ترموستات کولرWA470-3

رینگ موتورPC400-7 اصل کوماتسو

بوش شاطون WA600-1

پیستون موتور7-220

سوپاپ دودوهواPC400-7

سوپاپ دودوهوا WA470-3

سوپاپ دودوهوا KT1150اصل کوماتسو

سیت سوپاپ PC400-7

شیربرقی بیل 7-220

سونولوئید شیرکنترل گیربکس WA470-3

یاتاقان تمام شیارWA470-3

سنسور دورموتور بیل های 300 و7-400

بوش موتور لودرW600-1

بوش شاطون WA600-3

سنسور حرارت روغن دامپتراک 465

رینگ لودر WA600-1برند ریک ژاپن

سوپاپ دود و هوا WA600-1

رینگ لودر WA470

ترموستات آب کوماتسو

فیلترآبگیر هیوندایی